Κέννεντυ 1& Πύργου  

18 233 ΡΕΝΤΗΣ

Κεντρική Αγορά Αθηνών Β'Πτέρυγα-Α.Τ.Κ.17 & Α.Τ.Κ.18

Τηλ: (0030) 210 48 33 255

Φαξ: (0030) 210 48 33 256

Κιν:  (0030) 6937006245

e-mail: ch.koufopantelis@megarikifarma.gr , sales@megarikifarma.gr

 

megarikifarma.gr